Muusikatundidest

Muusikatundide peamine eesmärk on aidata lapsel tundma õppida meid ümbritsevat maailma.

Lapse arengut toetavad erinevad tegevused. Läbi muusika kasvatame koos lapse tähelepanuvõimet, püsivust ja iseseisvust.


Muusika ja mängimine annab lapsele rõõmsa meele.
Mäng kutsub esile positiivseid emotsioone, tekitab tahte tegutsemiseks. Mäng arendab fantaasiat.
Läbi mängu õpime kuulama muusikat. Mäng aitab märgata muutumist enda ümber.

Tundides laulame aastaaegadest, ilmast, loomadest, igapäevategemistest.

Tunni ülesehitus

Muusikatundides mängime, laulame, tantsime, kuulame ja liigume koos lastega. Oluline on last julgustada ja mängu kaasa haarata.
Läbi mängu loome lapsele turvalise maailma, kus mäng toetab lapse ja vanema (mängukaaslase) suhet .

Laulmine
Laulmine on kõige looduslikum viis muusikaga tegelemiseks.
Läbi laulmise areneb lapse kõneoskus, sõnavara ja mälu.
Lapsevanema kesine lauluoskus ei ole takistuseks muusikatundides osalemisel. Olulisim on ise laulust ja muusikast rõõmu tunda.

Mängimine rütmipillidega

Algusest peale tuleks lapsele kasvatada hoolivat suhtumist pillide suhtes. Lapsele tuleb selgitada, et muusikainstrumentidel on oma kindel koht ja need võetakse välja vaid musitseerimise jaoks.

Mäng rütmipillidega arendab lapse peenmotoorikat ja koordinatsiooni.
Rütmipillidena kasutame marakaid, kõristeid, pallikesi, kuljuseid, kõlapulki, väikeseid trumme, tamburiine, guirosi, triangleid jne.

Liikumine muusika järgi

Lihtsad tantsud ja rütmiline liikumine aitab lapsel avastada oma keha kui tervikut. Rütmitunde aluseks on motoorsus. Rütmitaju ei kujuta kunagi endast ainult kuuldeprotsessi, vaid on alati kuulde-liikumisprotsess.

Muusika kuulamine

Lapsed on vastuvõtlikud ja neile avaldab helidemaailm tugevat mõju. Väike laps on aldis uutele kõlalistele muljetele. Lastel, kellede kõlamuljeid teadlikult järjest rikastatakse, areneb kiiresti keskendumisvõime ja kuulamisoskus. Erinevad tämbrid on lapsele suuremaks vahelduseks kui erinevad lauluviisid. Muusikatunni repertuaar on lastepärane ja vaheldusrikas. Igas tunnis on avastamiseks midagi uut ja midagi, mis alati kordub, et luua lapsele turvaline keskkond.


Muusikaõpetaja Maive

Huvi muusika ja laulmise vastu on minu sees olnud kogu aeg.

Muusikaõpetaja kutse omandasin Tartu Õpetajate Seminaris.

Olen lõpetanud Kehra Lastemuusikakooli viiuli eriala, mängin klaverit ja väikekannelt.

Olen aktiivne koorilaulja I.N.T.A Segakooris ning minu lemmikfestival on Jazzkaar.

Väikelaste õpetamise juurde jõudsin koos oma kahe lapsega, kellega osalesime palju muusika- ning võimlemistundides.

Beebide ja väikelaste muusikatunnid pakuvad mulle alati suurt rõõmu.

Olen teile teejuhiks, et laps saaks sõbraks helide ja muusikamaailmaga.

Muusika on ühine keel, mis paneb silmad särama ja hinge helisema!

Läbitud koolitused:

Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia koolitus (Suvekool 2023 Pärnu)

Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia koolitus (Suvekool 2022 Pärnu)

MTÜ Avasta Anded Minna Lappalainen koolitus ” Ahoi me joonistame laulu“- jätkukoolitus – mai 2022

Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia koolitus (märts 2019-sept.2020).

MTÜ Avasta Anded Minna Lappalainen koolitus ” Ahoi me joonistame laulu” – 2019

Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias:

Laulumängud laste erinevate muusikaliste oskuste arendajana: 2017

Hää hääl ja kõlav kõne: 2017

Lugude loomine muusikalises tegevuses: Suvekool Saaremaal 2016

Lõimitud muusikategevused ja keeleõpe: 2011-2012